hunyuan totaliteit theorie – Chi Connect – Meditation in Motion

Hunyuan Totaliteit Theorie

In de Hunyuan Totaliteit (Entirety) Theorie brengt Dr. Pang Ming ideeën uit vele denkrichtingen zoals Boeddhisme, Daoïsme, Confucianisme, Soefisme en westerse natuurkunde samen om de werking van het universum en de totaliteit van alles te verklaren. Oude Chinese wijsgeren beschreven de bouwstenen van de natuur als onzichtbaar, continu en ondeelbare bron of stof. Lao Tzu noemde dit de “Dao”. We noemen het hier Hunyuan Qi of oorspronkelijke energie. In het Chinees, betekent “hun” mengen of samensmelten en “yuan” betekent eenheid. Hunyuan is samensmelten tot een eenheid. 

Een belangrijk concept in deze theorie is dat alle Hunyuan Qi drie elementen bevat: materie, energie en informatie, die met elkaar interacteren. Hunyuan Qi maakt de transformatie van niet-materie in materie (en andersom) mogelijk. De Hunyuan Totaliteit Theorie is onder te verdelen in de Hunyuan theorie, Totaliteit theorie, Bewustzijn theorie (Yiyuanti), Daode theorie en de menselijke Hunyuan Qi. 

Dao is great
Universe is great
Earth is great
Man is great

These are the four great powers

Man follows the earth
Earth follows the universe
Universe follows Dao
Dao follows only itself
 
Dao De Jing 25 – Lao Tze 


Menselijke Hunyuan Qi theorie

We onderscheiden drie soorten menselijke Hunyuan Qi: Qi van het lichaam, Qi van de organen en Qi van de hersenen en het zenuwstelsel.

1. Qi van het lichaam
De Qi van het lichaam is geconcentreerd in het onderste Dantian. Het kan verder onderscheiden worden in twee soorten Qi:

Pre-natale Qi (Yuan Qi):
Dit is de Qi die we bij de geboorte van onze ouders meekrijgen. 


Post-natal Qi (Ying Qi en Wei Qi):
Dit is de voedende Qi die we verkrijgen door eten, drinken en ademhaling.

Ying Yi (voedende Qi) voedt het lichaam via bloed en meridianen.  Wei Qi beschermt het lichaam voor externe invloeden.

2. Qi van de organen 
Deze Qi wordt ook geassocieerd met emoties of gevoelens die aan elk orgaan gerelateerd zijn.
​Het is geconcentreerd in het middelste Dantian of/en Hunyuan Qiao.
​ 

3. Qi van het zenuwstelsel en de hersenen (Yiyuanti)
Deze Qi is gecentreerd in het bovenste Dantian (Shen Ji Qiao). Yiyuanti is naast de externe Hunyuan Qi, de meest verfijnde Qi in het universum en strekt zich daardoor verder uit dan de Qi van de organen en Qi van het lichaam. Yiyuanti is de onderliggende laag waarin Yishi (het bewustzijn) kan bestaan, zoals golven bestaan in zee. Yishi is het bewustzijn, het reflecterend, spiegelend vermogen van de geest.

Eigenschappen Yiyuanti

  • Yiyuanti bevat de totaliteit aan informatie voor alle levensfuncties.
  • Yiyuanti reflecteert alles, inclusief zichzelf. Haar activiteit uit zich als denken en bewustzijn.
  • Yiyuanti ontvangt, analyseert, integreert en slaat informatie op en kan deze ook weer terug vinden en is in staat tot initiatief (informatieverwerking).
  • Yiyuanti kan aanzetten tot activiteit (initiatief).


Ontwikkelingstadia Yiyuanti
Yiyuanti kan zich in de loop van het leven verfijnen. Men onderscheidt vier niveaus:

1.Originele Yiyuanti
Dit is de yiyuanti van babies en jonge kinderen. Er is nog geen subject/object (ik/ander) onderscheid. Door interactie met ouders en andere invloeden ontwikkelt zich geleidelijk een op het zelf gerichte mentaliteit.

2.Vooringenomen Yiyuanti
De hersenen hebben het stadium bereikt van subject/object scheiding en zijn in staat tot het vormen van concepten en tot redeneren. De geest identificeert zich met haar concepten en kan zichzelf niet waarnemen. Men is onderworpen aan onbewuste patronen en mechanismen van de persoonlijkheid. Er is sprake van een subjectieve mentaliteit.

3.Acceptabele Yiyuanti
De identificatie met gedachten, emoties en gevoelens wordt minder. Het bewustzijn ervaart zichzelf in toenemende mate onafhankelijk van de door haar geproduceerde concepten. Er ontstaat zicht op voorheen onbewuste patronen en mechanismen. De subjectieve mentaliteit maakt plaats voor een meer objectieve, waarin eigenbelang en het belang van het geheel beter afgewogen kunnen worden.

4.Complete Yiyuanti
Dit is een staat waarin de geest de meesterschap over zichzelf heeft veroverd en daarmee ook over Qi en het lichaam. Patronen, ego, emoties, gevoelens en andere mechanismen zijn begrepen en overwonnen. Er is een grote verbondenheid tussen mens, maatschappij en natuur.

De relaties tussen lichaam, emoties, denken en bewustzijn worden wel gesymboliseerd met het beeld van een rijtuig (lichaam), getrokken door paarden (emoties) en bestuurd door een koetsier (denken), in opdracht van een, hier onzichtbare, meester (bewustzijn). 

  
CHI-CONNECTED (©) 2013