meditatie muziek – Chi Connect – Meditation in Motion

Meditatie Muziek

Veel mensen vinden het heerlijk om muziek zachtjes op de achtergrond te hebben opstaan tijdens het mediteren. Muziek tijdens meditatie kan rustgevend werken, een hulpmiddel zijn om beter te kunnen focussen, ontspannen en in de juiste ‘state of mind’ te komen. Meditatieve muziek kan gevoelens van innerlijke rust opwekken. Het is een hulpmiddel om sneller in de juiste ‘state of mind’ te komen. Daarnaast zijn klanken (en dus ook muziek) geluidstrillingen, die de Qi in het lichaam in beweging brengen en zo disbalans in het lichaam kunnen opheffen. Door muziek kun je dagelijkse gedachten loslaten en uit je denkspiraal ontsnappen. Voor mensen die veel nadenken kan muziek dus een uitkomst bieden. Het is wel belangrijk dat je er niet aan gehecht raakt en niet meer zonder muziek kunt mediteren. Ons advies is om uiteindelijk zonder muziek (in stilte) te kunnen mediteren.
Als je wilt mediteren op muziek is het belangrijk dat je muziek kiest, die bij je past en relatief rustig is. Denk bijvoorbeeld aan een fluit of/en natuurgeluiden. Er zijn tegenwoordig heel veel CD’s op de markt, die puur bestemd zijn voor meditatie. Elke muziekstijl maakt vaak bepaalde emoties in je los, dus denk daar ook goed over na. Kies bijvoorbeeld geen muziek waarvan je droevig of juist erg vrolijk en opgewonden van wordt. Met een bepaald gevoel of emotie kun je je teveel binden aan die muziek. Dit brengt je dan juist verder weg van de juiste mindset. Kies liever iets neutraals, iets wat je niet meer geeft dan rust en helpt een ‘state of mind’ te creëren die onafhankelijk van alles om je heen.

Het kan gaan om zogenoemde ‘feel good’ music waarin bijvoorbeeld een warm en diep klinkend geluid in een zich constant herhalend ritme de boventoon voert of juist om monotone brainwaves en kabbelende synthesizer klanken. Ook natuurgeluiden kunnen een gevoel van ontspanning in je opwekken. Denk hierbij aan geluiden die je bijvoorbeeld in een oerwoud hoort. Zo geeft het geluid van de branding van de zee een zeer rustgevend effect en zo stressgevoelens verminderen.  Om je een idee te geven wat voor instrumenten hierbij zoal gebruikt worden hebben wij hieronder een aantal instrumenten uitgekozen die vaak voorkomen en wij zelf graag horen. Als je meer wilt weten over mediteren klik dan op deze link


Meditatieve muziekinstrumenten

Hieronder vindt je een overzicht van traditionele muziekinstrumenten, die al duizenden jaren in oude culturen worden toegepast, maar ook in het westen populair zijn en gebruikt in moderne meditatie muziek. Meer informatie over de klassieke Chinese muziek instrumenten hebben we ondergebracht in de subpagina Chinese muziek.
Sitar
Een sitar is een snaarinstrument uit India met een zeer typerende klank. Het instrument heeft behalve vier melodiesnaren en twee ritmesnaren (chikari), ook twaalf tot veertien resonantiesnaren (tarafs). De resonantiesnaren worden gestemd in de toonladder van de betreffende raga. De sitar komt traditioneel uit de Hindoestaanse muziek.

Het instrument kreeg in de jaren zestig bekendheid in het Westen doordat The Beatles en andere popgroepen het instrument een aantal malen in hun nummers gebruikten. De beroemdste sitarspeler ter wereld was Ravi Shankar. Hij speelde onder andere op het Monterey popfestival in 1967. 

Onder andere hierdoor werd muziek uit India in het algemeen en sitarmuziek in het bijzonder bij het grote publiek bekend. Ravi Shankar overleed op 11 december 2012.

Tabla
De tabla is het meest gebruikte ritmische begeleidingsinstrument in de klassieke Indiase muziek, en wordt bovendien ook veelvuldig in moderne fusion gebruikt. De tabla wordt met beide handen bespeeld, waarbij elke hand uitsluitend zijn eigen trommel bespeelt. De rechterhand bespeelt de houten dayan, de linkerhand de van koper of klei gemaakte bayan. 

De slagtechnieken omvatten een groot aantal zogeheten bols, die elk een andere klank voortbrengen. Opmerkelijk aan een tabla is het vel dat onregelmatig gemaakt is met een schijf ander materiaal. Bij het meeste andere slagwerk wordt juist geprobeerd om een zo homogeen mogelijk vel te gebruiken. De functie van de tabla in de Hindoestaanse muziek, is die van het spelen van de tala, de ritmische cyclus waarin een compositie staat, en die tijdens de improvisatie in de raga moet worden vastgehouden.

Didgeridoo
De didgeridoo (uitgesproken als didzjeriedoe) is een blaasinstrument dat de Aboriginals in Noord-Australië (Noordelijk Territorium) het instrument al duizenden jaren bespelen. Traditioneel wordt de didgeridoo gebruikt als instrument voor begeleiding van dansceremonies.

Voor beweringen dat de didgeridoo al veertigduizend jaar zou bestaan ontbreekt bewijs. De oudste bewijzen over de ouderdom in de vorm van rotstekeningen in de Kakadu-regio zijn zo’n duizend tot tweeduizend jaar oud. Op één van deze tekeningen is een didgeridoospeler met twee zangers te zien.

Klankschaal
Een klankschaal is een muziekinstrument dat afkomstig is uit de Tibetaans boeddhistische gebieden in de Himalaya. De verschillende metalen, waaronder goud, zilver en koper, kunnen qua afmeting, kleur, wanddikte en samenstelling van elkaar verschillen. 

Ze worden gebruikt als eetkommen, offerschalen, slaginstrumenten en ontspanning ondersteunende geluidsbronnen. Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur. Ze kennen veel verschillende benamingen zoals boeddhistische schalen, geneeskommen, geneesschalen, harmonisatie schalen, heelkommen, Himalaya-klankschalen, relaxatie kommen, rituele klankschalen, spuitkommen, sterschalen en zingende kommen. 

Tanpura 
De tanpura is een begeleidingsinstrument uit de klassieke Indiase muziek, waarmee onveranderlijk een bourdon-akkoord gespeeld wordt als basisklank voor de andere musici. De snaren worden na zorgvuldig stemmen met midden- en wijsvinger van de rechterhand beurtelings in een herhalend patroon aangetokkeld. De tanpura is een fretloze luit met een lange hals, en een klankkast die lijkt op die van de sitar. 

Hij heeft meestal vier, soms vijf (zelden zes) snaren, die over een brede, zeer flauw gebogen brug lopen, welke zodanig is gevijld dat de snaren een regenboog van boventonen laten horen die nauwgezet met elkaar in harmonie moeten worden gebracht. Dit principe wordt ‘jivari’ genoemd en is de akoestische evenknie van lichtbreking door een prisma waarbij wit licht (de grondtoon) zich splitst in de kleuren van de regenboog (de boventonen). 

Bansuri
De bansuri is een bamboefluit uit de Indiase muziek. De naam is een samenstelling van de woorden voor bamboe (ban) en toon (shruti, shri, suri). Een oud herders muziekinstrument met pastorale traditie, en nauw verbonden met het liefdesverhaal van Krishna en Radha en de bansuri staat ook afgebeeld in boeddhistische schilderijen van rond 100 CE.

De bansuri heeft in zijn basisgestalte zes vingergaten, met soms een zevende gat dat door de pink of voet wordt afgedekt. Hoewel oorspronkelijk met name in de Indiase volksmuziek gebruikt, werd de bansuri halverwege de twintigste eeuw door Pannalal Ghosh tot volwaardig klassiek solo-instrument ontwikkeld. De bekendste bansurispeler is Hariprasad Chaurasia.

Veena
Veena is een verzamelnaam voor tal van Indiase snaarinstrumenten. Het ontleent zijn karakteristieke klankkleur en resonantie van sympathische snaren, brug ontwerp, een lange holle hals en een kalebas resonantiekamer. De meer populaire, sitar wordt verondersteld te zijn afgeleid van de Veena. De bruggen van het instrument zijn bevestigd aan de belangrijkste resonantiekamer of de Kaddu aan de voet van het instrument.

In de afgelopen eeuwen hebben de instrumenten onder de benaming veena de neiging om vooral instrumenten van de luit of cithar type te zijn. Materialen die voor de bouw gebruikt worden zijn; teakhout of tun hout, een variant van mahonie, voor de hals en het voorpaneel (tabli), en kalebassen voor de resonantiekamers. 

Dungchen
Dungchen is een Tibetaans blaasinstrument van koper of een koperlegering. De dungchen lijkt enigszins op de alpenhoorn en brengt een diep en volumineus geluid voort. De dungchen wordt net als bij de tuba bespeeld met een mondstuk. Zoals bij elke koperblazer heeft het instrument vanaf het mondstuk naar de beker een conisch uitlopende buis. De lengte varieert van ongeveer 0,9 tot 4,5 meter. 

De grote dungchens worden uit meerdere delen vervaardigd die vergelijkbaar met een telescoop in elkaar worden gezet, zodat ze elkaar kunnen stimuleren. De dungchen wordt veelal gebruikt bij Tibetaans boeddhistische ceremonies in ensembles van twee of meerdere muzikanten.