Liu Zi Jue Qigong – zes helende klanken voor de organen – Chi Connect – Meditation in Motion

Liu Zi Jue Qigong –  Zes helende klanken voor de organen

Liu Zi Jue (六字訣) betekent ‘het herhalen van zes woorden’. In Wudang noemen de Daoïsten het ook Jing Gong Liu Zi Jue.
Jing Gong betekent hier ‘stille of statische vorm’.
​In deze zittende (stille) Qigong vorm wordt er met zes klanken voor de organen gewerkt.  
​Omdat je door het reciteren van de klanken in een diepe, ontspannen staat komt, kan deze vorm ook als een klankmeditatie worden gezien. 
Geschiedenis
Liu Zi Jue zou tijdens de Noordelijke en Zuidelijke Dynastieën (420-589 na Chr.) ontwikkelt en voor het eerst beschreven zijn door Tao Hong Jing in zijn boek ‘De zorg voor de gezondheid van de geest en verlengen van de levensduur’. In zijn boek schrijft hij: ‘Men heeft maar één manier voor inhalatie, maar zes voor het uitademen”. Tao Hongjing was een leidend figuur van de Maoshan School van het Taoïsme en bekend om zijn diepgaande kennis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Zou Pu’an uit de Song-dynastie (960 – 1279 na Chr.) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de overdracht van de uitoefening in zijn boek ‘De ultieme handigheid voor gezondheidsbehoud – Zes tekens benadering voor ademhalingsoefeningen’. Er werden geen begeleidende lichaamsbewegingen gebruikt in Liu Zi Jue totdat Hu Wenhuan en Gao Lian hierover schreven in de Ming dynastie (1386 – 1644 na Chr.). Beiden hebben in hun boeken een samenvatting voor Liu Zi Jue staan voor het verdrijven van ziekten en het verlengen van de levensduur, die gecontroleerde ademhaling met fysieke oefeningen combineert.

De helende kracht van klanken
Alles in het universum resoneert en bestaat uit trillingen en vibraties. Volgens de Taoïsten kunnen klanken (geluidstrillingen) disbalans in het lichaam opheffen, het lichaam helen en ziektes wegnemen. Qi wordt door de klanken dieper in het lichaam (de organen) gebracht. Omdat meridianen vibreren op verschillende frequenties en snelheden en de hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen, wordt er in Qigong voor elk orgaan een andere klank gebruikt.

In Liu Zi Jue worden zes klanken gebruikt om de vijf Yin organen in het lichaam sterker te maken en te harmoniseren. De juiste mondvorm en uitspraak zijn van groot belang om de Qi in en naar de organen in beweging te kunnen krijgen. De zesde klank wordt gebruikt om het hele organenstelsel te reguleren, balanceren en verenigen. Gezonde organen zijn niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid, maar ook voor het emotionele en mentale welzijn. Door de klanken worden de met deze organen verbonden emoties in balans gebracht, zodat deze gecontroleerd gebruikt kunnen worden in plaats van het lichaam ermee te beschadigen. De zes klanken in onderstaande volgorde zijn:

噓 Xu: klank voor de Lever. 
呵 He: klank voor het Hart. 
呼 Hu: klank voor de Milt. 
呬 Si:  klank voor de Longen. 
吹 Chui: klank voor de Nieren.
嘻 Xi: klank voor de Drievoudige Verwarmer. 

De theoretische basis van Liu Zi Jue komt overeen die van de Vijf Elementen (Wu Xing) en de Vijf Ingewanden uit de Traditionele Chinese Medicijnleer (TCM). Er zijn een aantal scholen, die elementen van Liu Zi Jue toepassen, zoals de dynamische vormen Yi Jin Jing, Ba Gua Zhang en Da Yan Gong, maar de geluiden worden hier voor een ander doel gebruikt, namelijk als hulpmiddel voor lichamelijke oefeningen.


Chi-Connected onderwijst de vorm zoals die in de Wudang kloosters in China wordt beoefend.
Deze vorm wordt aangeboden als workshop en via personal training.
​Kijk voor meer informatie onder het kopje lesaanbod en workshops.
Klik hier als je meer wil weten over Qigong.


Foto

Copyright © Chi-Connected 2016 – All Rights Reserved
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.