Wudang Taiji Quan (Tai Chi Chuan) – Chi Connect – Meditation in Motion

Wudang Taiji Quan (Tai Chi Chuan)

​’Mindfulness in Motion’
Taiji Quan (Tai Chi Chuan, Ultieme Vuist) is een eeuwenoude Chinese interne vechtkunst (Nei Jia Quan) ​en tegelijkertijd ook een meditatieve gezondheidskunst. Het kan worden beoefend voor zelfverdediging, maar ook om de gezondheid en welzijn van lichaam en geest te verbeteren.
Stillness and Movement in Harmony: This is Taiji’
Taken from the 10 Ancestral Principles of the Wudang Xuan Wu Pai Lineage

​Tai betekent absoluut of ultiem en Ji betekent pool of krachtpunt. Taiji Quan betekent in die context Ultieme Vuist en is een systeem, dat naast losse fundamentele basisoefeningen, staande meditaties en theorieën, vooral bestaat uit verschillende Taiji vormen. Elke vorm bestaat uit verschillende bewegingen, die in een bepaalde volgorde voor een bepaald doel zijn opgebouwd en samen een harmonieus en compleet geheel vormen. Deze Taiji vormen verschillen qua niveau, lengte en complexiteit. Elke authentieke, traditionele Taiji vorm is ontwikkeld als een soort schijngevecht (ook wel schaduwboksen genoemd) om de vechtkunst toepassingen (applicaties) tot expressie te laten komen. Een goed uitgevoerde Taiji vorm is een expressie van schoonheid, gratie, balans en harmonie. Het is als een kunstwerk, dans of boek, dat een verhaal vertelt. Omdat Taiji in de oudheid een mystieke kunst was, die alleen in het geheim van generatie op generatie werd doorgegeven, heeft elke beweging of sectie meestal een mooie naam. Zo’n benaming lijkt vaak op een vers uit een Chinees gedicht, die de ware betekenis en doelen onthulde en vroeger alleen voor ingewijden goed begrepen konden worden.

Wudang Taiji is ontstaan uit verschillende disciplines zoals: 
Qigong, Wushu, Traditionele Chinese Medicijnleer, Neidan Gong, Daoyin en Tuna.
Wudang Taiji heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van andere Taiji stijlen en interne vechtkunsten. 

Onstaansgeschiedenis
Taiji is in de 12e eeuw na Christus in de Wudang bergen van China ontstaan vanuit disciplines zoals Qigong, Traditionele Chinese Medicijnleer (TCM), Wushu (vechtkunst; Kungfu/Gongfu), Neidan Gong (cultivatiemethoden interne elixer/innerlijk medicijn), Daoyin (stretch methoden) en Tuna (ademhaling methoden).
  
De legendarische Daoistische monnik en wijsgeer Zhang San Feng wordt beschouwd als de grondlegger van Taiji. Toen hij voor lange tijd in Wudang verbleef om verlichting en onsterfelijkheid te bereiken, zag op een dag een bijzonder gevecht tussen een kraanvogel en een slang, dat hem nieuwe inzichten en inspiratie gaf. Hij creëerde de Taiji 13 vorm, die basis legde voor de verdere ontwikkeling van Taiji.  Zijn volgelingen breidde het aantal Taiji vormen in de loop der eeuwen uit tot een compleet Taiji systeem dat tegenwoordig bekend staat als Wudang Taiji, waaruit later andere Taiji stijlen zijn ontwikkeld. Maar het legde bovendien ook de basis voor Wudang Nei Jia Quan (interne vechtkunst), omdat uit Taiji andere interne vechtkunsten zoals Liangyi Quan (Taiyi), Baji Quan, Xingyi Quan en Bagua Zhang zijn voortgekomen. In de laatste decennia is Taiji uitgegroeid tot een Chinees erfgoed, die onlosmakelijk verbonden is met de traditionele Chinese cultuur en door miljoenen mensen over de hele wereld wordt beoefend.

Een goed uitgevoerde Taiji vorm is een expressie van schoonheid, gratie, balans en harmonie.
Het is als een kunstwerk, dans of boek, dat een verhaal vertelt.

Taiji als interne vechtkunst 
“Zachtheid overwint hardheid, Vier ons overwint 1000 pond”
Taiji Quan (Tai Chi Chuan) is van oudsher en in essentie een interne Chinese vechtkunst. De Daoisten leerden Taiji om zich hiermee te kunnen verdedigen tegen rovers en om anderen te helpen. Een belangrijk kenmerk van Taiji als interne vechtkunst is het gebruiken van interne kracht (Qi) door de externe, harde kracht (Yang) van de tegenstander met zachtheid (Yin) te beantwoorden. Op een zachte manier wordt de kracht van de aanvaller met vloeiende bewegingen geneutraliseerd. ‘Zachtheid (interne, energetische kracht) overwint hardheid (externe, fysieke kracht)’. Ook wordt er met de kracht van de aanvaller meebewogen in plaats van er vol tegenin te gaan, zodat diens eigen kracht kan worden teruggekaatst. Het lichaam goed geworteld (geaard) te houden helpt kracht tegenstander te absorberen en terug te kaatsen. ‘Vier ons wint het van 1000 pond’.

Taiji als gezondheidskunst 
“Taiji is mindfullness, meditation and stillness in motion”
Omdat Taiji ook zijn fundament heeft liggen in Traditionele Chinese Medicijnleer (TCM) en Qigong, heeft het beoefenen van Taiji veel positieve effecten op onze geestelijke en fysieke gezondheid. Taiji is mede ontworpen om de energiehuishouding te verbeteren door interne Qi te cultiveren en circulatie van Qi in het lichaam te bevorderen. Het brengt Qi intern en extern in harmonie (Feng Shui) en zorgt voor een interne balans van Yin en Yang. Hierdoor verbetert de kwaliteit (welzijn) van lichaam en geest en kunnen ziekten en klachten worden voorkomen en genezen. Daarom wordt Taiji vaak beoefend voor de gezondheid en gepromoot als bewegingsvorm ter ontspanning van lichaam en geest. 

​Taiji wordt daarom ook wel ‘Meditatie of Mindfulness in Beweging’ genoemd. Mindfulness omdat met volle aandacht (geest, bewustzijn) elke fysieke beweging van het lichaam en Qi in en rondom het lichaam bewust wordt waargenomen en geobserveerd. Meditatie omdat door de focus van de geest op de langzaam en zacht uitgevoerde bewegingen de geest in een kalme, ontspannen meditatieve staat komt, die stress en spanning wegneemt en het concentratievermogen verbetert.


Taiji als spirituele kunst (Life Cultivation)
“Taiji Quan is a way to cultivate and nurture life”
Taiji kent ook een spiritueel aspect, want het heeft zijn wortels liggen in het Daoisme en de Chinese Yang Sheng (nurturing life) cultuur en kan daarom ook beoefend worden als een middel om de geest en het leven te cultiveren. Het ultieme doel is om als mens in harmonie en diepe verbinding te leven met de natuur (aarde) en het universum (hemel/Dao) en zo ook de ware werkelijkheid, de ware zelf (onze ware natuur) en verbinding tussen alles te ontdekken begrijpen en begrijpen (wijsheid, realisatie, verlichting). Taiji vormen kunnen als een map of gids dienen voor het cultiveren van verschillende aspecten van ons leven op verschillende niveau’s. Het kan helpen onze verborgen potenties te ontwaken en ontwikkelen, het verouderingsproces te vertragen (lang leven en onsterfelijkheid) en te leven in welzijn, geluk en harmonie. Foto

Copyright © Chi-Connected 2018 – All Rights Reserved
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.