Volle Maan Qigong: Benutten van de kracht van de Volle Maan

In veel oude culturen wordt de volle maan vanwege haar bijzondere krachten als een goed moment gezien om te mediteren of (religieuze) ceremonies uit te voeren. Ook binnen de Chinese (Yang Sheng) cultuur, waar het Daoisme, Qigong en het maanfeest deel van uitmaken, neemt de volle maan een bijzondere plek in. In deze blog zal ik uitleggen waarom.

Relaties maan, water en mens
Alles in universum, inclusief planeten, sterren en de mens beïnvloeden elkaar. Omdat alles uit Qi bestaat, is alles in het universum is namelijk met elkaar verbonden. Alles heeft ook een eigen energieveld (Qi veld), die met elkaar interacteren (externe Feng Shui). Zo beïnvloedt de energie (Qi) van de maan ook de aarde en de mens en is het effect hiervan met volle maan krachtiger dan normaal. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor intense dromen, visoenen, inzichten, creatieve momenten en andere bijzondere gebeurtenissen, maar ook voor helende effecten.

De volle maan en haar Yin Qi zijn gerelateerd aan het element water op aarde. De maan beïnvloedt niet alle de getijden (eb en vloed) op aarde, maar ook de mens. De mens en de aarde bestaan namelijk beiden voor 75% uit water. Dit is ook een fantastisch voorbeeld van de Daoistische stelling dat alles in het universum relaties met elkaar heeft en dat wij niet alleen een microversie (microkosmos) van het grote universum (macrokosmos) zijn, maar ook van de aarde.

Verder zijn onze nieren niet alleen een Yin orgaan, maar ook gerelateerd aan het element  water. De volle maan kan daarom ook een goed moment zijn om onze nieren te versterken en Qigong oefeningen hierop af te stemmen. Ten slotte heeft de volle maan invloed op vrouwen. Menstruatie wordt namelijk door de Daoisten ‘het stromen van het hemelse water’ genoemd, die net als de menopauze afgestemd moet zijn op de cyclus van de maan om bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zou volgens Daoisten de volle maan een goed moment zijn om een kind te verwekken.

Yin Qi van de maan
Volgens de Yin en Yang theorie is de maan een grote bron van Yin Qi. Deze Yin Qi heeft vooral een sterke voedende eigenschap. Als de maan vol is, dan is haar Yin Qi het krachtigst en dus een uitstekend moment om Qigong te beoefenen. Omdat Yin onder andere staat voor stil, passief, zacht en intern, worden de training hier meestal op afgestemd door meer accent te leggen op stille (interne) Qigong (Jing Gong) zoals zittende en staande meditaties en wat minder op bewegende (externe) Qigong (Dong Gong).

Werking en effect van volle maan Qigong
Bij het werken met Qi tijdens een volle maan worden de effecten van Qigong versterkt en wordt kans op Healing (genezing) vergroot. Er kan een transformatie van lichaam, Qi, en geest plaats vinden op een dieper niveau dan normaal, waardoor de kans op genezing vergroot en Qigong vaardigheden op een hoger niveau (Gongfu) kan brengen.

Alle Qigong beoefenaars over de hele wereld zich tijdens de volle maan training met elkaar en de volle maan verbinden, dan wordt er een krachtig wereldwijd Qi-veld opgebouwd. Iedereen plugt als het ware in op het wereldwijde Qi-veld en de maan. Hiervoor hoeven beoefenaars niet noodzakelijk fysiek bij elkaar op dezelfde locatie te zijn, want de geest is namelijk niet gebonden door tijd en ruimte.

Het beoefenen van Qigong op dat moment is een bijzondere ervaring met krachtige helende effecten en heeft een grote positieve invloed op het welzijn van alle levende wezens zoals mensen, dieren, planten. Het bevordert het ontwaken, reinigen en versterken van het individueel en collectief bewustzijn van de mens en draagt bij aan universele liefde, vrede en harmonie over de hele wereld.

In Qigong systemen zoals Zhineng Qigong en Yuan Gong wordt aan het begin van de training een krachtig Qi-veld ‘gebouwd’ met behulp van bepaalde verzen (gedachten). Zet na het bouwen van het Qiveld een krachtige intenties (wens) neer in dit krachtige, wereldwijde Qi-veld. Niet alleen voor jezelf (je eigen doelen en wensen), maar ook voor andere mensen, alle levende wezens, de natuur, aarde en universum: Wens ze gezondheid, welzijn, wijsheid, geluk, vrede, vrijheid, eenheid en harmonie toe. 

Hunyuanlingtong….Haola!


Copyright © Chi-Connected 2018 – All Rights Reserved
Dit werk is gelicenceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie.
Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, plaats dan een link naar de desbetreffende pagina op www.chi-connected.com en gebruik de volgende methode van naamsvermelding:
“Peter Smit Chi-Connected; Volle Maan Qigong (2018),
www.chi-connected.com, CC BY-NC-ND 4.0 gelicenseerd”.

Comments

2 responses to “Volle Maan Qigong: Benutten van de kracht van de Volle Maan”

  1. William Cameron Avatar
    William Cameron

    Same better system brother knowledge. Across level performance wonder something. Probably leave your think amount through bad about.

  2. Carlos Kelley Avatar
    Carlos Kelley

    Even western Democrat agent after herself. Assume tonight American article real stuff table push. Place give along notice ago off difficult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *