Xin & Shen connectie: Het verbinden van hart en geest in Qigong en Life Cutivation

Het Hart en de Geest zijn nauw met elkaar verbonden en hebben een belangrijke plek binnen Qigong en Life Cultivation. In deze blog zal ik hun bijzondere kwaliteiten en eigenschappen en onderlinge relatie verder toelichten.
 
Het hart (Xin)
Het hart heeft altijd al in zowel het oosten als westen een belangrijke plaats gehad in het menselijk leven. Het hart wordt in China gezien als de keizer van de organen en beheerst het bloed. Maar het is meer dan alleen het fysieke orgaan. We verwijzen regelmatig naar het hart met gezegdes en termen zoals hartveroverend, hartelijk, het hart op de tong hebben, vanuit het hart, met hart en ziel. Het hart heeft een sterke relatie met ons innerlijk en ware zelf. Daarom wordt in de Traditionele Chinese Medicijnleer (TCM) het hart beschouwd als het huis van de geest (Shen).
 
Oude Daoïstische teksten spreken over het belang van het cultiveren van een puur hart. Het hart heeft namelijk allerlei aangeboren kwaliteiten en deugden, die behoren tot onze ware natuur. Maar deze manifesteren zich meestal niet of onvoldoende en gebruiken we te weinig om ons leven in lijn te brengen met de wetten van de natuur en zo een leven in gezondheid en geluk te kunnen leiden. Het hart is echter meestal gesloten. We handelen vooral rationeel vanuit ons hoofd. Dit doen we in het bijzonder vanuit onze denkpatronen en gewoonten, die een product zijn van ons bewustzijn. Het hart wordt ook omschreven als Xin Men, de deur van het hart. Xin is de deur van het leven; als deze dicht zit, dan is er geen (complete) verbinding, communicatie en interactie tussen intern en extern (natuur en anderen) mogelijk.
 
Als Xin Men open is kan alle (totale) informatie en wijsheid van universum naar binnen stromen en kunnen de kwaliteiten van het hart zoals de deugden compassie, dankbaarheid, respect en liefde zich manifesteren en verder gecultiveerd worden. Een open hart is daarom essentieel voor progressie in life cultivation.
De geest (Shen)
Shen is onze geest, onze ware of pure zelf en is de ware meester van Qi en lichaam.
Onze geest heeft allerlei aangeboren kwaliteiten en potenties, maar veel hiervan manifesteren zich niet, wat deels komt door onze verkeerde manier van leven en verkeerd gebruik van ons bewustzijn. Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen paranormale, bijzondere of speciale gaven, die slapende potenties van onze geest zijn en waarin ik in mijn blog ‘het gebruik van de geestelijke potenties in Qigong’ dieper op in ga. Shen is namelijk de bron van onze activiteiten en ons bewustzijn (Yi) en functioneert en manifesteert zich via dit bewustzijn. Ons bewustzijn (Yi) functioneert met behulp van allerlei denkpatronen en gewoonten. Omdat de meeste van deze patronen gebrekkig en ongezond zijn, blokkeren deze de manifestatie en potenties (waaronder speciale gaven) van Shen en werpen als het ware een sluier of filter over Shen, die het binnenkomen van totale informatie belemmeren. Yi wordt daarom als de valse meester van ons leven gezien. Om deze sluier van het bewustzijn te verwijderen en Shen als ware meester zich te laten manifesteren, is het werken aan patronen belangrijk. 
In mijn blog ‘de macht der gewoonte’ kun je hier meer over lezen.
 
De geest is meestal extern gericht, mede alle externe prikkels in het dagelijks leven waarin we ons laten meesleuren. Als Shen altijd naar buiten gericht is, hoe kan deze dan zonder interne connectie de ware meester van ons leven zijn? ‘Shen is niet thuis’ is een Chinees gezegde hiervoor.
 
De relatie tussen Xin en Shen
Hart (Xin) en Geest (Shen) zijn heel nauw met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden, versterken, voeden en complementeren elkaar en kunnen samen Qi en lichaam leiden. De informatie en activiteiten van Shen (en Yi) manifesteren, reflecteren en versterken zich in Xin door gevoelens, beelden en emoties. Als we de metafoor van een computer gebruiken, dan kun je Shen zien als de computerprocessor en Xin als het beeldscherm. Als Shen en Xin verenigd en in harmonie zijn, dan manifesteren hun kwaliteiten zich op natuurlijke wijze, die een positieve invloed hebben op onze Qi en daarmee op onze gezondheid. Helaas is dat meestal niet het geval bij de meeste mensen.
 
Een voorbeeld van het belang van hun relatie zien we terug in directe transmissie, een traditionele methode waarop een leraar van hoog niveau zijn wijsheid en totale informatie direct vanuit het hart doorgaf aan de discipel die hiervoor geselecteerd was. Hiervoor is open hart en geest noodzakelijk. “Heart to Heart, Mind to Mind” is een term die in Qigong veel gebruikt wordt om hart en geest van meester en leerling, maar ook van de beoefenaars in het Qiveld onderling met elkaar te verbinden. Het geeft uitdrukking aan de kracht van het verbinden van hart en geest om pure, totale informatie op hart en geest niveau over te dragen en te ontvangen.
Gebruik van Shen in Xin in Qigong
Voordat er met een Qigong oefening of vorm begonnen wordt, wordt er in Yuan Gong en Zhineng Qigong altijd eerst een Qiveld gebouwd met behulp van zes verzen, waarmee we in een Qigong staat komen en ons verbinden met de (Hun)Yuan Qi uit het universum en deze naar ons toe trekken. In de zes verzen van Yuan Gong wordt bewust aandacht aan hart en geest besteed door de geest eerst te verbinden met de Yuan Qi van het universum en vervolgens het licht (Qi) van het universum in ons hart te laten schijnen met compassie en liefde. Dit draagt bij aan de manifestatie van deze twee kwaliteiten (compassie en liefde) van het hart die we vervolgens in Qigong en het dagelijks leven verder kunnen cultiveren.
 
In de Tian Yuan vorm (met name in het eerste deel) staat het vergroten en versterken van de interne Qi voorop door middel van het opnemen en verzamelen van externe (Yuan) Qi. In het tweede deel van de Tian Yuan staat het openen en verbinden van San Jiao, de drievoudige verwarmer (triple burner) centraal. San Jiao is een energetisch orgaan dat, onderverdeeld in drie gebieden, als een soort container alle organen omsluit en verbindt. Ze reguleert en bevordert de drie hoofdfuncties van de organen (uitscheiding, vertering, voeding) en verbindt en harmoniseert alle organen. Bij het openen van de bovenste verwarmer (hart en longen gebied) wordt het hoofd (Shen) betrokken om de verbinding tussen Xin en Shen te versterken, zodat hun functies en samenwerking zich beter kun
nen manifesteren. Dit legt de fundatie voor verdere toepassing van Xin en Shen in hogere methodes van Yuan Gong.

Conclusie
Daoïstische wijzen zeggen terecht dat het cultiveren van een puur hart, geest en karakter nodig is om in harmonie met de Dao en de natuur te kunnen zijn. Cultivatie van Xin en Shen, dat wil zeggen ze met elkaar verbinden, hun kwaliteiten versterken, verder ontwikkelen en op de juiste manier gebruiken, levert een grote bijdrage aan het verhogen van de gezondheid en kwaliteit van het leven.

Vond je dit interessant? 
Laat dan een reactie achter of schrijf je in voor onze mailing door het contactformulier in te vullen en ontvang onze nieuwsbrieven en artikelen direct in je mailbox.


Copyright © Chi-Connected 2016 – All Rights Reserved
Dit werk is gelicenceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie.
Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, plaats dan een link naar de desbetreffende pagina op www.chi-connected.com en gebruik de volgende methode van naamsvermelding:
“Peter Smit Chi-Connected; Xin&Shen connectie: Het verbinden van hart en geest in Qigong en Life Cultivation (2016), ​www.chi-connected.com, CC BY-NC-ND 4.0 gelicenseerd”.

Comments

2 responses to “Xin & Shen connectie: Het verbinden van hart en geest in Qigong en Life Cutivation”

 1. Aart Bertijn Avatar
  Aart Bertijn
 2. Monique Schep Avatar
  Monique Schep

  Hallo Peter,

  Graag geef ik me hierbij op voor de mailinglist.
  Doe inmiddels 20 jaar qi gong en vindt je teksten en uitleg voedend en uitnodigend.

  Een harte groet van Monique

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *